Pra­gniemy poin­for­mo­wać o wyróż­nie­niach naszej firmy w ple­bi­scy­cie Efek­tywna Firma 2012 oraz Gepard Biz­nesu 2012.