• -       E50 MDA jest testerem do płytek elektronicznych, który automatycznie wykrywa błędy popełnione podczas procesu produkcji, jak też błędy strukturalne i zwarcia, spowodowane zniszczonymi lub uszkodzonymi elementami lub elementami które wykraczają poza granice wyznaczonych tolerancji.   Tester E50 MDA jest zaklasyfikowany w kategorii MDA (Analiza Błędów Produkcyjnych). Może dokonywać pomiarów na płytkach nie podłączonych do zasilania (zimne MDA). Dokonywane pomiary są typu wewnątrzobwodowego z aktywną ochroną i skanerem przekaźnikowym,  zapewniając dokładność powyżej 1%.   Zwarcia / Obwody otwarte     Pomiar elementów pasywnych  
  • oporności
  • pojemności elektryczne
  • indukcyjności
      Pomiar półprzewodników  
  • diody
  • diody Zenera
  • tranzystory
  • półprzewodnik tlenkowy (Mos)
  • tranzystory polowe (Fet)
  • krzemowe prostowniki sterowane (Scr)
      Układy scalone  
  • orientacja
  • typ
  • otwarte piny
      Cold boundary scan Cold node signature